نشست اختصاصی دستگاه های نظارتی و قضایی گیلان

نشست اختصاصی دستگاه‌های نظارتی و قضایی استان گیلان با شهرداری رشت و شرکت شهاب خودرو در روز سه شنبه مورخ 1401/3/24 جهت تسهیل مشکلات پروژه و افزایش ظرفیت شرکت کودآلی گیلان برگزار گردید.

نشست اختصاصی دستگاه‌های نظارتی و قضایی استان گیلان با شهرداری رشت و شرکت شهاب خودرو در روز سه شنبه مورخ 1401/3/24 جهت تسهیل مشکلات پروژه و افزایش ظرفیت شرکت کودآلی گیلان برگزار گردید.

در این نشست نحوه ادامه و چگونگی پرداخت بدهی‌های شهرداری رشت به شرکت شهاب خودرو و نیز تسریع در عملیات نصب و بهره‌برداری رایزنی و تصمیم‌گیری شد.

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو