اورهال اتوبوس های فرسوده

اورهال اتوبوسهای فرسوده

شرکت شهاب خودرو به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتوبوس در ایران اقدام به راه اندازی خط اورهال و بازسازی اتوبوسهای فرسوده فارغ از نوع و برند آن نموده است.

شرکت شهاب خودرو به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتوبوس در ایران اقدام به راه اندازی خط اورهال و بازسازی اتوبوسهای فرسوده فارغ از نوع و برند آن نموده است.

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو