فراخوان تکمیل اطلاعات سهامداران حقیقی در سامانه سجام و ارسال اطلاعات به شرکت

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت درخواست میشود با عنایت به طی فرایند افزایش سرمایه و لزوم ثبت نزد سازمان بورس و درج نماد شرکت شهاب خودرو در بازار فرابورس ایران، ظرف روزهای آتی(حداکثر تا پایان سال 1399) نسبت به ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه (سمات) اقدام و همچنین اطلاعات مورد نیاز را به شرکت ارسال نمایند.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت درخواست میشود با عنایت به طی فرایند افزایش سرمایه و لزوم ثبت نزد سازمان بورس و درج نماد شرکت شهاب خودرو در بازار فرابورس ایران، ظرف روزهای آتی(حداکثر تا پایان سال 1399) نسبت به ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه (سمات) اقدام و همچنین اطلاعات مورد نیاز را به شرکت ارسال نمایند.

خواهشمند است اطلاعات کامل خود شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، سری و سریال شناسنامه، جنسیت، کد ملی، محل صدور، تلفن ثابت و همراه، آدرس، کد پستی و کد پیگیری ارائه شده توسط سامانه سجام در پایان فرایند ثبت نام به این شرکت از طریق یکی از روش های زیر اقدام فرمایید.

  1. 1. مراجعه حضوری به محل شرکت به نشانی تهران، کیلومتر 9 جاده بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)
  2. 2. ارسال اطلاعات از طریق پست به نشانی تهران، کیلومتر 9 جاده بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) کد پستی 1399735311
  3. 3. ارسال اطلاعات از طریق نمابر به شماره های 44561592- 44504746
  4. 4. ارسال اطلاعات از طریق درگاه پست الکترونیکی به نشانی Info@shahabkhodro.ir

بدیهی است مسئولیت تمام و کمال کلیه عواقب ناشی از عدم ارائه کامل اطلاعات فوق الذکر ظرف مدت قانونی مقرر، از هر حیث به صورت مستقیم بر عهده سهامدار مربوطه می باشد.

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو