پیشرو ، پیشران و الهام بخش در صنعت خودرو سازی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

1-  خدمت به مردم و جلب رضایت آنها از طریق تولید محصول و خدمات مردم مدار و بازگرداندن اعتماد ملی به صنعت خودرو

2-  ایجاد، بهره برداری، نهادینه سازی و نگهداری استانداردهای شرکتی برای سامانه­ ها، محصولات و خدمات.

3-  بهره مندی از نخبگان و نیروی انسانی خبره به منظور تضمین بالندگی کسب و کار و توسعه محصولات مردم مدار.

4-  برنامه ریزی و اجرای صحیح برنامه های کارآمد به منظور سودآوری در سطح حداقل 2 برابر نرخ تورم.

5-  توسعه کسب و کار از طریق توسعه 20 درصدی سالیانه بازار و خودکفایی و بومی سازی حداکثری در چارچوب اقتصاد مقاومتی.

  • نوآوری

توسعه کسب و کارهای نوین
بهینه سازی
فناوری های پیشرفته

  • مسئولیت پذیری

محیط زیست
سیستم ها و استاندارد ها
مدیریت ذینفعان

  • سودآوری

بهره وری
کارایی
اثربخشی

  • بومی سازی و خودکفایی

بومی سازی حداکثری
توسعه دانش
حمایت از شرکت های دانش بنیان

  • توسعه بازار

رقابت بین المللی
نفوذ جهانی
توسعه سهم بازار