خودروهای حمل زباله

یکی از محصولات شهاب خودرو به عنوان اولین تولید کننده خودروهای خدمات شهری، خودروهای مخصوص حمل زباله می باشد. این شرکت در حال حاضر انواع خودروهای حمل زباله را با ظرفیت های مختلف تولید می کند.

یکی از محصولات شهاب خودرو به عنوان اولین تولید کننده خودروهای خدمات شهری، خودروهای مخصوص حمل زباله می باشد. این شرکت در حال حاضر انواع خودروهای حمل زباله را با ظرفیت های مختلف تولید می کند.

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو