مناقصه

مناقصات شرکت شهاب خودرو (سهامی عام) مناقصه شماره 1400/08 – نوبت دوم این شرکت در نظر دارد تهیه غذای مورد نیاز کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی به مجری واجد صلاحیت واگذار نماید. برای اطلاع از شرایط مناقصه و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی(1400/11/13) به مدت چهار روز کاری… Read more »

مناقصات شرکت شهاب خودرو (سهامی عام)


مناقصه شماره 1400/08 – نوبت دوم

این شرکت در نظر دارد تهیه غذای مورد نیاز کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی به مجری واجد صلاحیت واگذار نماید. برای اطلاع از شرایط مناقصه و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی(1400/11/13) به مدت چهار روز کاری از ساعت 8 الی 15 به آدرس تهران کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج واحد پشتیبانی شرکت شهاب خودرو مراجعه نموده و پاکت پیشنهاد خود را ظرف مدت مقرر به دبیرخانه واحد حراست شرکت شهاب خودرو تحویل و رسید دریافت نمایند. شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن  3- 44504750 داخلی 402 آقای سیاهپوش تماس حاصل نمائید.

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو