مناقصه

مناقصات شرکت شهاب خودرو (سهامی عام) مناقصه شماره 1400/08 – نوبت دوم اين شركت در نظر دارد تهيه غذاي مورد نياز كاركنان خود را از طريق مناقصه عمومي به مجري واجد صلاحيت واگذار نمايد. براي اطلاع از شرايط مناقصه و در صورت تمايل به شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي(1400/11/13) به مدت چهار روز كاري… Read more »

مناقصات شرکت شهاب خودرو (سهامی عام)


مناقصه شماره 1400/08 – نوبت دوم

اين شركت در نظر دارد تهيه غذاي مورد نياز كاركنان خود را از طريق مناقصه عمومي به مجري واجد صلاحيت واگذار نمايد. براي اطلاع از شرايط مناقصه و در صورت تمايل به شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي(1400/11/13) به مدت چهار روز كاري از ساعت 8 الي 15 به آدرس تهران كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج واحد پشتيباني شركت شهاب خودرو مراجعه نموده و پاكت پيشنهاد خود را ظرف مدت مقرر به دبيرخانه واحد حراست شركت شهاب خودرو تحويل و رسيد دريافت نمايند. شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. جهت كسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن  3- 44504750 داخلي 402 آقاي سياهپوش تماس حاصل نمائيد.

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو