دستگاه وینروترنر

بکارگیری دستگاه ویندرو ترنر ساخت شرکت شهاب خودرو در سازمان پسماند شهرداری تهران

طی امضاء تفاهم نامه فی مابین شرکت شهاب خودرو و…

طی امضاء تفاهم نامه فی مابین شرکت شهاب خودرو و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، دستگاه ویندرو ترنر که به دست متخصصان و کارشناسان شرکت شهاب خودرو طراحی و به تولید رسیده است، جهت بهره برداری تحویل سایت پسماند آراد کوه گردید.

   

ویندرو ترنر
برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو