اتوبوس برون شهری

محصول جدید شهاب خودرو
توربو شارژ ضمن برخورداری از زیبایی ، ایمنی و تجهیزات بالا، دارای موتور پرقدرت مجهز به توربو شارژر بوده است

محصول جدید شهاب خودرو
توربو شارژ ضمن برخورداری از زیبایی ، ایمنی و تجهیزات بالا، دارای موتور پرقدرت مجهز به توربو شارژر بوده است

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو