اتوبوس درون شهری

اتوبوس شهری 12 متری
شرکت شهاب خودرو
مدرن ، ایمن ، اقتصادی

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو