طراحی و راه اندای خطوط مدیریت پسماند

شرکت شهاب خودرو به عنوان اولین تولید کننده خودرو های خدمات شهری در ایران اقدام به طراحی و تولید خطوط مکانیزه ماشین آلات بازیافت پسماند شهری نموده است . در این راستا تا کنون نسبت به طراحی و ساخت ماشین آلات بازیافت پسماند 250 تنی شهرداری آمل و دستگاه ویندرو ترنر (دستگاه تبدیل زباله به… Read more »

شرکت شهاب خودرو به عنوان اولین تولید کننده خودرو های خدمات شهری در ایران اقدام به طراحی و تولید خطوط مکانیزه ماشین آلات بازیافت پسماند شهری نموده است . در این راستا تا کنون نسبت به طراحی و ساخت ماشین آلات بازیافت پسماند 250 تنی شهرداری آمل و دستگاه ویندرو ترنر (دستگاه تبدیل زباله به کود کمپوست) برای شهرداری رشت اقدام شده، ضمن آنکه پیاده سازی دو خط ویندرو ترنر برای شهرداری تهران نیز در دست اقدام است. پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 10 پروژه دیگر نیز در این حوزه اجرایی گردد.

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو