مجمع شهاب خودرو

برگزاری مجمع شرکت شهاب خودرو

مجمع سال 1400 شرکت شهاب خودرو برگزار گردید.

مجمع سال 1400 شرکت شهاب خودرو برگزار گردید. پس از ارائه مدارک و توضیحات لازم، صورت‌های مالی این مجموعه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو