برنامه ریزی شهاب خودرو برای نوسازی اتوبوس های فرسوده

شرکت شهاب خودرو در راستای تحقق شعار سال 1400 اقدام به راه اندازی خط بازسازی اتوبوس های فرسوده بدون در نظر گرفتن نوع و برند آن نموده است. برنامه ریزی این شرکت بازسازی بیش از 300 دستگاه اتوبوس در سال 1400 می باشد. در این راستا قرارداد هایی با شهرداری های همدان، اسلام شهر، ساوه،… Read more »

شرکت شهاب خودرو در راستای تحقق شعار سال 1400 اقدام به راه اندازی خط بازسازی اتوبوس های فرسوده بدون در نظر گرفتن نوع و برند آن نموده است. برنامه ریزی این شرکت بازسازی بیش از 300 دستگاه اتوبوس در سال 1400 می باشد. در این راستا قرارداد هایی با شهرداری های همدان، اسلام شهر، ساوه، شهر قدس و منعقد شده و مذاکرات با شهرداری های شهرهای اصفهان، کرج و … درحال انجام است.


برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو